Stichting Doelwijk
ANBI-Index
Stichting Doelwijk
ANBI-Index
 
 
 
 

Onze doelstelling

 
 
Het verlenen van steun aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen, het bevorderen van behoud van natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk, ondermeer in het bijzonder door het verlenen van subsidies en het ondersteunen van instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


 

Deel deze pagina

 
 
© Stichting Doelwijk 2021